Tarieven pakketten

We realiseren ons dat overstappen naar een ander boekhoudpakket gevoelsmatig weerstand op roept. ‘Hoe weet ik zeker dat mijn financiële gegevens verwerkt worden zoals ik dat wil?’ Omdat wij werken met Yuki is het voor u inzichtelijk hoe wij uw administratie verwerken. Het overstappen zelf kan op elk moment.

Wat wij hier voor nodig hebben?

Voor uw administratie:

  • een export van de boekhouding zoals deze tot op heden is verwerkt. In overleg met u of met degene die nu uw boekhouding verzorgt wordt de beste manier van aanleveren bepaald;
  • indien er een export mogelijk is voor meerdere jaren, kunnen wij deze voorgaande jaren importeren, zodat u geen historie kwijt bent;
  • automatische bankkoppeling, deze kunnen wij samen met u maken.
  • overstappen binnen het boekjaar: inkoop- en verkoopfacturen, btw-aangiftes. Indien deze niet digitaal beschikbaar zijn, verzorgen wij het scannen.
  • optioneel: koppelingen met webshops of kassasystemen.

Voor u als gebruiker de volgende instructies:

  • wat u waar kunt vinden in Yuki;
  • aanleveren documenten;
  • optioneel: gebruiken van de verkoopmodule.

Na ongeveer 2 maanden spreken we nogmaals af om uw ervaringen door te nemen. Eventuele gebruikersvragen kunnen we dan beantwoorden om zo tot een optimaal gebruik van Yuki te komen, voor zowel u als klant als voor ons als accountantskantoor.