Blog / nieuws

Nieuws

Rekening lastenverlichting voor vermogenden en bedrijven

De coalitiepartijen hopen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving met een koopkrachtpakket van € 16 miljard tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en bedrijven gaan meer belasting betalen. Na 13 uur vergaderen hebben VVD, D66, CDA…

Lees verder
Nieuws

Te verwachten wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag

Staatssecretaris Van Rij heeft onder andere in de voorjaarsnota en in een brief aan de Tweede Kamer begin juni aangegeven welke maatregelen hij in het pakket Belastingplan 2023 wil opnemen. De verwachting is dat de volgende wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag worden voorgesteld. Afschaffing fiscale oudedagsreserve –  Het kabinet wil de FOR afschaffen. Dat zal…

Lees verder
Nieuws

Ex-firmant blijft aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Na uittreden van een firmant uit een VOF blijft hij aansprakelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij firmant is geweest. Voor de aansprakelijkstelling voor de bijkomende kosten op de belastingaanslag moet de ontvanger aantonen dat de voormalig firmant iets valt te verwijten. Een firmant in een VOF laat zich in…

Lees verder
Nieuws

Maak parkeervak bij oplaadpunt vrij na laden

Nadat een elektrische auto aan een laadpaal is opgeladen, doet de bestuurder er goed aan de auto te verwijderen van het gereserveerde parkeervak. Als de auto langdurig met een volle batterij bij een laadpunt staat, kan de gemeente een sanctie opleggen. Een parkeerambtenaar in Noordwijk merkt op dat bij een laadpaal een elektrische auto staat…

Lees verder