Het is met groot genoegen en trots dat wij aankondigen dat Jan Vis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze prestigieuze onderscheiding wordt toegekend door Zijne Majesteit de Koning als erkenning voor buitengewone prestaties, toewijding en bijdragen aan de samenleving. Deze bijzondere gelegenheid vereist een huldiging en eerbetoon aan een persoon die zich onderscheidt door zijn opmerkelijke inzet en toewijding aan onze gemeenschap.

 

Langdurige maatschappelijke inzet
Jan Vis heeft zich door de jaren heen onvermoeibaar ingezet in de samenleving. Onder meer als penningmeester bij Stichting SLOEP heeft hij een blijvende impact gehad op talloze medebewoners. Zijn tomeloze toewijding aan verschillende maatschappelijke doelen (Stichting SLOEP, KDV de Pinkerstal, WSL en de IJLP) heeft hem gemaakt tot een drijvende kracht achter positieve verandering.

Een Rolmodel voor de Samenleving
Jan Vis is een rolmodel voor velen. Zijn onbaatzuchtige inzet hebben anderen geïnspireerd om ook actie te ondernemen en zich in te zetten voor het welzijn van onze gemeenschap. Zijn bescheidenheid en warmhartigheid hebben hem geliefd gemaakt bij degenen die met hem hebben samengewerkt.

De Uitreiking van de Onderscheiding
De officiële uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens een bijzondere ceremonie, waarbij vertegenwoordigers van de koninklijke familie en lokale autoriteiten aanwezig waren. Jan Vis ontving het eervolle lintje en een oorkonde als tastbare symbolen van erkenning voor zijn onvermoeibare dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Een Dankwoord van Jan Vis
Tijdens de ceremonie sprak Jan Vis zijn dankbaarheid uit voor deze bijzondere erkenning. Hij benadrukte dat zijn inzet mogelijk werd gemaakt door de steun van talloze vrijwilligers en degenen die hem hebben geïnspireerd om door te gaan, ongeacht de uitdagingen die hij tegenkwam.

Een Erfenis van Goedheid
De erkenning als Lid in de Orde van Oranje-Nassau is niet alleen een eerbetoon aan Jan Vis, maar ook aan het potentieel van elk individu om een positieve impact te hebben op de samenleving. Zijn nalatenschap zal voortleven als een lichtend voorbeeld voor toekomstige generaties om zich in te zetten voor het welzijn van anderen.

Felicitaties
Wij feliciteren Jan Vis van harte met deze prachtige erkenning. Laten we zijn voorbeeld volgen en onze krachten bundelen om een bloeiende, empathische en zorgzame gemeenschap te creëren waarin iedereen bijdraagt aan het algemeen welzijn.

Team Accofis