Auto van de zaak of privé (Besloten Vennootschap – B.V.)?

Lees hier welke regels van toepassing zijn!

Door: Mustafa Baskaya op 02 September 2019

Heb je een nieuwe auto aangeschaft en wil je weten met welke regels je te maken hebt? Neem dan dit artikel door. In dit artikel beschrijven wij welke regels van toepassing zijn voor de besloten vennootschap. Wil je weten welke regels gelden voor de eenmanszaak. Lees dan dit artikel

 

Auto van de zaak bij een besloten vennootschap (B.V.)

Bij het aanschaffen van een auto heb je de keuzemogelijkheid om de auto als privévermogen of ondernemersvermogen aan te merken. De aanschafprijs, de bijkomende kosten, de afschrijvingen en eventuele financieringslasten mag je zakelijk aftrekken, indien je ervoor kiest om de auto zakelijk te rijden.

Bijtelling Inkomstenbelasting

Rijdt je op jaarbasis minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden en kan je dit aantonen d.m.v. een sluitende kilometeradministratie, dan vervalt de bijtelling. Hierbij is van belang dat het aantal kilometers voor privédoeleinden geleidelijk over het jaar verdeeld moeten zijn. Stel, het hele jaar heb je de auto zakelijk gebruik, alleen in de maand juni ben je met de auto op vakantie geweest en je hebt 250 kilometer voor privédoeleinden gereden. De Belastingdienst keurt dit niet goed, ondanks het feit dat je minder dan 500 kilometer aan privédoeleinden hebt gereden. Per maand mag het aantal kilometer voor privédoeleinden niet meer zijn dan 41,67 kilometer (500 kilometer / 12 maanden).

Heb je geen sluitende kilometeradministratie of rijdt je meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden, dan moet je bijtelling betalen in de inkomstenbelasting. De bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Indien de CO2 uitstoot van de auto per kilometer 0 gram is, dan geldt een percentage van 4%. Indien de CO2 uitstoot van de auto meer dan 0 gram per kilometer is, dan geldt een percentage van 22%. Het verlaagde percentage van 4% geldt voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt opnieuw vastgesteld welke percentage geldt op basis van de regels die op dat moment gelden.

BTW- privé gebruik

Omdat de auto is toegekend aan het ondernemersvermogen mag je alle kosten zakelijk aftrekken, mits de auto is gebruikt voor zakelijke doeleinden. In de btw aangifte dient een correctie te worden doorgevoerd voor het deel dat voor privédoeleinden is gebruikt. Hierbij geldt woon-werk verkeer als privégebruik. Het is dus van belang om een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Heb je geen sluitende kilometeradministratie, dan wordt een percentage van 2,7%  (in sommige gevallen is dit 1,5%) gehanteerd van de catalogusprijs van de auto als zijnde de correctie voor het privé gebruik.

 

Auto in privé bij een besloten vennootschap (B.V.)

Heb je een auto aangemerkt tot het privévermogen, dan mag je geen enkele auto gerelateerde kosten zakelijk aftrekken (dit geldt dus ook voor de parkeerkosten). Wel mag je € 0,19 cent per kilometer van de opbrengsten aftrekken voor de zakelijk gereden kilometers. Voor de inkomstenbelasting geldt het woon-werk verkeer als een zakelijke rit.

 

Wil je weten wat voor jou de beste keuze is?

Wij helpen je graag in het maken van een beslissing op basis van een op maat gemaakte berekening. Neem gerust contact met ons op.