BV opgericht? Vergeet niet de aandelen vol te storten!

Door: Mustafa Baskay

 Heb je een BV opgericht en de aandelen nog niet volgestort? Dan is het verstandig om dit alsnog direct te doen. Veel startende, maar ook gevestigde, ondernemers maken gebruik van de mogelijkheid om de aandelen niet direct vol te storten. Dit is niet zonder gevolgen. In dit artikel benoemen wij de gevolgen van het niet storten van de aandelen en hoe je dit alsnog kan doen.

 

Wat houdt ‘’ volstorten van aandelen’’ eigenlijk in?

Bij het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) heb  je een bedrag moeten investeren. Door de invoering van de flex B.V. in 2012 is het mogelijk om met een klein bedrag een investering te doen. Een investering van één euro is dan ook voldoende voor het oprichten van een BV. In ruil voor deze investering heb je aandelen gekregen. Als aandeelhouder dien je deze investering te storten als kapitaal. De omvang van het kapitaal staat in de oprichtingsakte van de BV vermeld. Het niet 100% volstorten van de aandelen kan vervelende gevolgen met zich meebrengen.

 

Wat zijn de gevolgen van het niet storten van aandelen?

Het niet volstorten van de aandelen kan vervelende gevolgen hebben. Hieronder hebben wij de grootste nadelen opgesomd:

  1. In geval van faillissement kan de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.
  2. De onderneming komt niet in aanmerking voor de deelnemingsvrijstelling. De moederonderneming moet in het bezit zijn van minimaal 5% van de volgestorte aandelen.
  3. Moederonderneming moet minimaal 95% van de volgestorte aandelen hebben om een fiscale eenheid te kunnen vormen.
  4. Het verkopen van aandelen kan alleen wanneer deze 100% zijn volgestort.

 

Hoe moet je aandelen volstorten?

Het volstorten van aandelen neemt heel weinig tijd in beslag. In de volgende stappen leggen wij uit hoe je aandelen kan volstorten:

Stap 1: Open een zakelijke bankrekening op de naam van de BV.

Stap 2: Stort het nominale aandelenkapitaal op de zakelijke bankrekening. Het nominale aandelenkapitaal kan je raadplegen via de slotverklaring in de oprichtingsakte.

Stap 3: Is de BV (en volstorting) nog niet bekend bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan dien je hiervoor het formulier 15 (link toevoegen op website) van de KvK in te vullen en tevens op te sturen naar de KvK.