Offerte

In onze offerte zijn alle reguliere werkzaamheden opgenomen, die er in de loop van het jaar op fiscaal en administratief gebied moeten gebeuren. Van het bijwerken of controleren van de administratie tot en met de bespreking van de jaarrekening, alsmede het verzorgen van de volledige loonadministratie. De benodigde tijd voor deze diensten, wordt van tevoren uitgerekend en in een offerte aan u uitgebracht. Hierbij baseren wij ons op een jaarbedrag voor genoemde werkzaamheden. Dit bedrag wordt dan in twaalf maandelijkse termijn gefactureerd en geïncasseerd. 

Incidentele werkzaamheden, zoals een arbeidsovereenkomst, financieringsaanvraag, formulieren t.b.v. verzekeringsmaatschappijen etc. worden buiten de offerte gefactureerd.

 

Wij werken met offerteprijzen. Wijkt het aantal mutaties of bestede uren af van de offerte dan zal het mindere worden gecrediteerd. Is de afwijking minder dan tien procent hoger, zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

CONTACT
Rembrandtlaan 22b | 3723 BJ Bilthoven
Telefoon 030 274 00 67 | Fax 030 274 04 77
info@accofis.nl