Dienstverlening

Administratieve dienstverlening.
Van volledige verwerking van uw boekhouding, zoals coderen en inbrengen of bijvoorbeeld alleen de controle van de door uzelf gevoerde administratie. Efficiënt en tegen een gunstige offerte.

 

Tussentijdse rapportage
Het opstellen van tussentijdse overzichten. Dit kan per maand, per kwartaal of per halfjaar. Dit is zeer essentieel voor een administratie. Hierdoor kunnen wij, samen met u, de vinger aan de pols houden v.w.b. de eventuele knelpunten binnen uw bedrijf. Te denken valt hierbij aan de brutowinstmarge en de verhouding van de kosten t.o.v. de omzet.

 

Jaarrekening
Het opstellen van jaarrekening voor een eenmanszaak (EMZ), vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV). Hiervoor kunt u bij ons terecht. Ook het opmaken van consolidatiebalansen (beheer b.v. en werkmaatschappij) kunnen wij voor u verzorgen. Helder en inzichtelijk, voor uzelf, de belastingdienst en uw bankier.

 

Belastingen
Inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Aangiften en advisering. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om belasting te besparen.

 

Loonadministratie
Het voeren van de loonadministratie in de ruimste zin van het woord. Het maken van loonslips, aangiften loonbelasting, arbeidsovereenkomsten, meldingen naar belastingdienst en/of bedrijfsvereniging.

 

Advisering
Alles wat hierboven niet genoemd is, fiscale- c.q. bedrijfsadvisering, controlewerkzaamheden Belastingdienst/GAK, ondernemersplannen, second opinion jaarrekening.

CONTACT
Rembrandtlaan 22b | 3723 BJ Bilthoven
Telefoon 030 274 00 67 | Fax 030 274 04 77
info@accofis.nl